Σπόροι από την Rijk Zwaan

  • Ευρεία γκάμα ποικιλιών

  • Υψηλής ποιότητας ποικιλίες λαχανικών

  • Κατάλληλες ποικιλίες για τη συγκεκριμένη περιοχή καλλιέργειάς σας

Η ιστορία του Αντώνη Βεζύρογλου

Μαζί μπορούμε περισσότερα

Θέλουμε να συμβάλλουμε ενεργά στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και να αυξήσουμε την κατανάλωση λαχανικών στην Ελλάδα, μεταδίδοντας τη γνώση και την εμπειρία μας σε νέους παραγωγούς.
Content highlight | Solutions

Λύσεις

Στην αναζήτησή μας για νέες, βελτιωμένες ποικιλίες, παίρνουμε υπόψιν μας τις τάσεις της αγοράς και τις δημογραφικές εξελίξεις, με σκοπό να αναγνωρίσουμε τις σωστές προτεραιότητες.
Σχέσεις αμοιβαίου κέρδους

Γιατί Rijk Zwaan

Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες και προσπαθούμε να δημιουργούμε καταστάσεις όπου κερδίζουν όλοι, μέσα από μακροχρόνιες και ειλικρινείς συνεργασίες.